šiūrti

šiūrti
šiū̃rti, -a (-sta, -na DūnŽ), -o intr. 1. NdŽ pasišiaušti, pašiurpti, šiurti. 2. DūnŽ, Kv, End niršti, dūkti, siusti: Už ką ans taip šiū̃rsta? Up. Šiū̃rna lyg pagedusio šuns apkramtytas Kltn.part. praet. smarkus, pašėlęs: Ot šiū̃rusi boba! Kltn. 3. Šv išdykauti, šėlioti, siausti: Vaikams tik šiū̃rti DūnŽ. Liaukiatės, vaikai, juk ir sprandus nutrūkste bešiūrdamì! Kv. O ko jaunims nešiū̃rti?! Up.trakti: Ko tas kumelys teip šiū̃rsta? Vvr. \ šiūrti; pašiūrti; sušiūrti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • šiurti — šiùrti vksm. Plaukai̇̃ šiū̃ra …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šiurti — šiùrti, šiū̃ra ( sta, šiur̃na Krš, Kltn), o intr. K.Būg, NdŽ, FrnW 1. J triušti, kristi, retėti (apie plaukus, plunksnas): Plaukai šiū̃ra DŽ. Plaukų galūnės šiùrsta Šts. Pradėjo šiùrti – kirpsu kasas Krš. ║ NdŽ plikti: Jau baigia šiùrti –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siurti — 1 siùrti, siū̃ra ( sta Pc, siunra J), o intr. Pc srūti, tekėti: Siùro, kol pasiuro kraujas gyslose po širdies sušalusiame žmoguje J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siurti — 2 siùrti, siū̃ra, o intr. siaurėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiurinti — šiùrinti ( yti), ina, ino DŽ, NdŽ, šiurìnti, ìna, ìno 1. DŽ, NdŽ, LTR(Ktk), Ar, Auk caus. šiurti 5: Šiùrina vėjas kviečius stovinčius J. Tik vėjas nemiegojo, vis švilpčiojo, šiurino aplink šiukšles rš. Pataisyk stogo šelmenį – jau vienoj… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiurti — 1 apsiùrti intr. aptvinti, aptekėti: Apsiùro pieva Pc. siurti; apsiurti; pasiurti; užsiurti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšiurti — apšiùrti intr. 1. K.Būg(Jnš) nusišerti, aptriušti (apie gyvulius, paukščius): Tokia apšiùrus to[ji] lapė Mžš. Vasarą i miškiniai žvėreliai apšiùrę Lnkv. 2. apspurti, apibrigzti: Apšiùrusios sijono apačios DŽ1. 3. Bsg apirti, apšepti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšiurti — atšiùrti intr. Š, Skr 1. FrnW995, KŽ, Kair atspurti, atbrigzti: Siūlus atšiùrusius apkarpyk nuo padelkų J. Atšiur̃na [kelnių] padelkos kaipmat Krš. Beaudant atšiùrsta rankovės Šts. ║ išplūšyti: Atšiùro galai rykščių – teip plakė tą vergą Plng …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušiurti — nušiùrti intr. NdŽ, DŽ1 1. KŽ, End, Trk nutriušti, iškristi, išretėti (apie plaukus, plunksnas): Šiurte nušiuro plaukai, t. y. nusmuko J. Nušiurusios kasikės G99. Barzda visai nušiùro Jnš. Dažo dažo – nušiur̃na tie plaukai Krš. Nubals veideliai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiurti — 1 pasiùrti intr. 1. patvinti, aptekėti: Vandeniu pasiùrus dirva Pc. 2. apsilieti, paplūsti: Pirštas sumuštas pasiuro kraujais aplink J. Akys ašaroms pasiùrę Grž. Mas sušnekom apie jo močią, jam tuoj akys ašarom pasiùro Ps. Visos marios krauju …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”